head_banner1 (9)

3C Electronics

https://www.machine-green.com/3c-electronics/

1. Процесът на автоматизация на 3C производствената индустрия се ускорява главно от два движещи фактора.

Изчезването на демографския дивидент доведе до рязко увеличение на цената на труда в производството.

2. Технологията за автоматизация постепенно се развива, за да намали цената на оборудването, производителите и монтажниците на 3C електронни продукти в лицето на бързо променящото се търсене на пазара.