head_banner1 (9)

Нова енергия

https://www.machine-green.com/new-energy/

Интелигентно производство в нови енергийни превозни средства

Подобряване на ефективността на производството.

● Интелигентната производствена технология може да направи наблюдението, контрола и управлението на производствената линия по-прецизно и интелигентно, да подобри ефективността и качеството на производството, да реализира автоматизирано производство и да намали производствените разходи.

Оптимизирайте използването на оборудването.

● Интелигентната производствена технология може да позволи на производителите на превозни средства с нова енергия да използват усъвършенствано оборудване и технологии, като технология за 3D печат, роботика и др.